montanapoort

Eredienste : 08h00 en 17h30
Katkisasie : Gr 1 - 7 direk na die oggend erediens
Gr 8 - 11 Woensdae : vanaf 17:30 by gemeentesentrum

Belangrike nota!
Ons sal voortaan tydens skoolvakansies en langnaweke as gaste van Pta-Magalieskruin hulle aanderedienste om 19h00 bywoon.

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

GEMEENTEDAGBOEK Gee julleself aan God as lewende en heilige offer
wat vir Hom aanneemlik is . . . .(Rom. 12:1)
VISIE EN MISSIE

21-24 April : Bediening van lidmate in Zambia dr. Pieter
24 April : Diakonie Dagbestuur 19h00
24-26 April : Evangelisering: Toerusting Annlin 19h00-21h00
25 April : Katkisasie Diensgroep 18h00

 

Dokument vir graf- en troosdienste

Afloslys hulpkategete

WOORDBEDIENING

Uitreik na:

Evangelisering: Mosambiek

Poortpos 23 April 2017

Namibiese Bedieningsfonds

 

 

WORD RIDERS UITREIK:
DV 25 Maart – 1 April 2017
Dr. Pieter neem aan die Uitreik deel. Bid vir die organiseerders en ook elke motorfietsryer se veiligheid en
vreugde in die lewe van elke Gr. 7 leerder wat op die roete ‘n Bybel mag ontvang.
Roete: Oos-Transvaal (soos ons dit ken)

 

Word Riders blog

 

 

Reformasie 1517-2017

Vier basiese vrae van belang, nl.
Hoe word ‘n persoon gered?
Waar lê godsdienstige gesag?
Wat is die Kerk?
Wat is die kern van die Christelike lewe?

Luther wou nie met die Rooms-Katolieke kerk breek nie, maar
wou op hervorming fokus. Die Rooms-Katolieke kerk het in
opstand gekom en alles menslik moontlik gedoen om die stem
van die Hervormers stil te maak. N.a.v. die reformasie het vier
“afdelings” van Protestantisme na vore gekom:
 Lutherse Kerk (Luther)
 Gereformeerde Kerk (Calvyn)
 Presbiteriaanse Kerk (John Knox)
 Anglikaanse Kerk (Engeland)

Martin Luther was van sy jeug af diep gelowig. Soos baie
Christene in die Middeleeue, het Luther ook ‘n groot vrees vir
bose geeste en duiwels en ‘n vrees vir die vaevuur gehad. Die
prediking in daardie tyd het gefokus op hel en verdoemenis, en
nie op genade nie. Die Katolieke kerk en Luther se moeder het
ook die vrees vir God by hom ingeskerp. Die vraag wat dus vir
Luther gekwel het was:
“Hoe word ek heilig genoeg om die genade van God te ontvang?”

 

BYBELSTUDIE

3 Mei 2017 om 09h00

IN DIE KERKSAAL

STUDIE : HEIDELBERGSE KATEGISMUS

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

Vorige Bybelstudie tema

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS (TOIBO):

Toibo nuusbrief: Afrikaans / Engels

© montanapoort 2016 navrae aan : mpoortweb@gmail.com ontwerp : elize tel 083 741 0980