montanapoort

Eredienste : 08h00 en 17h30

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 19h00 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

GEMEENTEDAGBOEK Gee julleself aan God as lewende en heilige offer
wat vir Hom aanneemlik is . . . .(Rom. 12:1)

VISIE EN MISSIE

26 Junie : Dagbestuur Diakonie 19h00
: Huisbesoek dr. Pieter
27 Junie : Huisbesoek dr. Pieter
30 Junie : Gauteng Skole sluit

KENNISGEWING : Administratiewe diensgroep

KENNISGEWING: Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

Afloslys hulpkategete

WOORDBEDIENING

Uitreik na:

Poortpos 25 Junie 2017

 

Evangelisering: Mosambiek

Die Here roep mense op die naam vir take wat gedoen moet word. Hy gee ook die gawes wat hulle nodig
het. Die lidmate wat beplan om na Namibië en Mosambiek te gaan, wil geleiers van God se gawes wees
en nie batterye nie. Daarom moet ons vir hulle bid, liewe lidmaat!

Namibiese Bedieningsfonds

Tien jagters vertrek DV aan die einde van Junie 2017 na die Suide van Namibia. Elke jagter finansier sy eie
koste aan die uitreik verbonde. Elke jagter maak ook ‘n bydrae tot die bedieningsfonds van die oorgrens
land se gemeentes.
Bid vir:
 Dr. Theuns de Klerk wat die fonds administreer.
 Die jagters se veiligheid.
 Gemeentes in Namibia.
KOINONIA

Reformasie 1517-2017

Vier basiese vrae van belang, nl.
Hoe word ‘n persoon gered?
Waar lê godsdienstige gesag?
Wat is die Kerk?
Wat is die kern van die Christelike lewe?

Luther wou nie met die Rooms-Katolieke kerk breek nie, maar
wou op hervorming fokus. Die Rooms-Katolieke kerk het in
opstand gekom en alles menslik moontlik gedoen om die stem
van die Hervormers stil te maak. N.a.v. die reformasie het vier
“afdelings” van Protestantisme na vore gekom:
 Lutherse Kerk (Luther)
 Gereformeerde Kerk (Calvyn)
 Presbiteriaanse Kerk (John Knox)
 Anglikaanse Kerk (Engeland)

Martin Luther was van sy jeug af diep gelowig. Soos baie
Christene in die Middeleeue, het Luther ook ‘n groot vrees vir
bose geeste en duiwels en ‘n vrees vir die vaevuur gehad. Die
prediking in daardie tyd het gefokus op hel en verdoemenis, en
nie op genade nie. Die Katolieke kerk en Luther se moeder het
ook die vrees vir God by hom ingeskerp. Die vraag wat dus vir
Luther gekwel het was:
“Hoe word ek heilig genoeg om die genade van God te ontvang?”

WORD RIDERS UITREIK:
DV 25 Maart – 1 April 2017
Dr. Pieter het aan die uitreik deel geneem:

47 Motorfietse
meer as 70 mense wat aan die uitreik deelgeneem het
80 skole besoek
1500 volledige Bybels aan gr. 7 leerders uitgedeel
1600 kilometer gery

Uit die pen van dr Pieter

Word Riders blog

 

 

BYBELSTUDIE

28 Junie 2017 om 09h00

IN DIE KERKSAAL

STUDIE : HEIDELBERGSE KATEGISMUS

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

Vorige Bybelstudie tema

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS (TOIBO):

Toibo nuusbrief: Afrikaans / Engels

© montanapoort 2017 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
24 Junie 2017